Kontakt

mgr Agnieszka Szukała
tel. 606 291 579
e-mail: rehabilitacja-gorlice@wp.pl

więcej informacji

Zabiegi

Metoda McKenziego

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii Robina McKenziego to obecnie najpopularniejszy sposób leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej Zelandii. Jest to jedna z nowoczesnych metod fizjoterapii (rehabilitacji) narządu ruchu lecz stanowi ona rezultat przeszło 30 letniej pracy i obserwacji klinicznych autora.

Badanie metodą McKenziego opiera się na specjalnych protokołach diagnostycznych. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Następnym etapem jest badanie, oparte na znajomości wzorów bólowych oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Wymaga to od badającego staranności oraz czasu – pierwsza wizyta trwa zazwyczaj 1- 2 godziny.

Taki sposób diagnozowania pozwala w wielu wypadkach znacznie wcześniej zidentyfikować przyczynę dolegliwości, niż mogą to zrobić skomplikowane, drogie badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Często zmiany w badaniach obrazowych są nieme klinicznie – można je wykryć u całkiem zdrowych osób, nie odczuwających dolegliwości; i odwrotnie, pacjent cierpiący z powodu bólu może mieć wyniki tych badań całkowicie prawidłowe. Ten sposób badania jest nieoceniony przy różnicowaniu bólów rzeczywiście wychodzących z kręgosłupa i takich, które tylko promieniują do pleców, zaś pochodzą z innych narządów (np. kobiecego narządu rodnego).

W około 90% przypadków za dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa odpowiedzialne jest uszkodzenie krążka międzykręgowego tzw. dysku. Uszkodzone jego wewnętrzne elementy przemieszczają się pod wpływem ruchu ciała bądź pod wpływem pozycji ciała. Efektem czego jest promieniowanie bólu wzdłuż kończyny a jego zasięg określa stopień degradacji dysku – czym dalej obwodowo sięga ból, mrowienie czy zaburzenie czucia skóry, tym większe uszkodzenie.

Badanie metodą McKenziego pozwala ustalić kierunek przemieszczenia uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może ustalić, jakim ruchem ciała chory ma wprowadzić na swoje miejsce przemieszczone, uszkodzone tkanki krążka. Pod wpływem odpowiednio dobranego ruchu bądź pozycji następuje korekcja zaburzeń struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu.

Jeśli przyczyną bólu nie jest uszkodzenie dysku, lecz utrata elastyczności i prawidłowej ruchomości kręgosłupa (najczęściej spowodowana siedzącym trybem życia i zbyt jednostajnymi pozycjami w życiu codziennym) – wówczas leczenie przyczynowe polega na stopniowym usuwaniu istniejących ograniczeń ruchomości. Dokonuje się tego za pomocą indywidualnie dobranych ćwiczeń, mających na celu stopniowe przywracanie normalnej elastyczności tkanek.

Największą zaletą metody McKenziego jest nastawienie na eliminację przyczyn problemów, nie zaś jedynie skutków, którymi są odczuwane przez chorego bóle oraz zabezpieczenie przed nawrotami dolegliwości.