Kontakt

mgr Agnieszka Szukała
tel. 606 291 579
e-mail: rehabilitacja-gorlice@wp.pl

więcej informacji

Zabiegi

Leczenie skolioz metodą F.E.D.

Skolioza - czyli boczne skrzywienie kręgosłupa polega na trójpłaszczyznowym odchyleniu kręgosłupa od stanu prawidłowego. Oprócz zmian strukturalnych samego kręgosłupa, wynikających z jego deformacji, skolioza powoduje również niekorzystne zmiany w układzie ruchu, układzie krążeniowo- oddechowym, w sprawności i wydolności fizycznej, jak w funkcji narządów wewnętrznych, a w końcu ma niekorzystny wpływ także na psychikę dziecka, czy dorosłego człowieka.


Leczenie skolioz jest problemem trudnym i skomplikowanym, a świadczyć o tym może fakt, iż nie ma jednolitego sposobu postępowania w leczeniu tego schorzenia. Skrzywienie kręgosłupa jest chorobą znaną od dawna. We współczesnym świecie około 40% dzieci w wieku rozwojowym ma skrzywienia kręgosłupa. W Polsce leczenie tych dzieci stanowi poważny problem organizacyjny, ponieważ szkoła nie jest przygotowana do leczenia, a placówki lecznicze nie są przygotowane ani do właściwej wczesnej diagnostyki, ani tym bardziej do systematycznego właściwego postępowania usprawniającego. Wiele zakładów rehabilitacji, ośrodków traktuję skoliozę jako chorobę np.: nie infekcyjną przebiegającą bez zwyżek temperatury, a wiec „po macoszemu”. W miarę pogłębiania się wizualnych deformacji ciała to rodzice podnoszą „alarm” i szukają pomocy często zbyt późno, aby skutecznie móc leczyć skoliozę. Leczenie skuteczne skoliozy jest uwarunkowane wczesną diagnostyką, która nie może być jednak oparta tylko na obserwacji postawy ciała dziecka przez pielęgniarkę szkolną, nie zawsze zatrudnioną w szkole, ale na specjalistycznym badaniu w poradni wad postawy, których w Polsce, niestety zbyt wiele nie ma.


Proponujemy Państwu nowoczesną, nieinwazyjną metodę leczenia skrzywień kręgosłupa u dzieci, młodzieży jak i u dorosłych. Terapeuci , którzy u nas pracują zostali przeszkoleni i posiadają umiejętności nie tylko badania i diagnozowania skrzywień kręgosłupa ale też likwidowanie skrzywień w aparaturze F.E.D.


Jest to system ćwiczeń z wykorzystaniem specjalnego oprzyrządowania, który poprzez odpowiednie ustawienie ciała i ruch wpływa na układ mięśniowy i kostny i prowokuje odruchy mięśniowo-nerwowe, dzięki czemu niwelowane są zmiany w układzie kręgów. Metoda ta pozwala na korekcję skolioz nawet powyżej 25 stopni.

Zalety Metody FED:

 • Wczesna diagnoza i leczenie Metodą F.E.D. podczas okresu wzrostu u dzieci są działaniami logicznymi i rozsądnymi, które korygują skrzywienia kręgosłupa i pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji osobistych, społecznych i ekonomicznych w przyszłości dzieci.
 • Metoda F.E.D. modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, korygując zmiany w ułożeniu kręgów, żeber i dysków a także w chrząstce, mięśniach, systemie naczyniowym i świadomości ortostatycznej, normalizując lub poprawiając kontrolę postawy.
 • Zewnętrzne siły wytwarzane podczas stosowania Metody F.E.D. oddziałują na struktury zrostu kręgów i żeber, zatrzymując asymetryczny rozwój kości a także zapobiegając zmianom w tkankach miękkich i sieci sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymulując i wspierając rozwój tkanek i funkcji ograniczonych poprzez działanie tych samych czynników, które wywołują asymetrię.
 • Stosowanie Metody F.E.D. przyśpiesza proces uświadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i świadomą korekcję skrzywień, w przypadku skolioz, kifoz i lordoz.
 • Metoda F.E.D. pozwala uniknąć niewolniczego zaangażowania terapeuty w nauczanie lub auto-korekcję pacjenta dotkniętego skrzywieniem kręgosłupa.
 • Dzięki leczeniu z wykorzystaniem Jednostki F.E.D., można zastosować na skrzywiony kręgosłup siłę korygującą, działającą w kierunku przeciwnym i o wyższej wartości niż siła deformująca. Poziom takiej siły trudno osiągnąć dzięki jakiemukolwiek innemu leczeniu.
 • Metoda F.E.D. jest prosta w zastosowaniu w porównaniu z metodami z innych epok, a nawet z epoki współczesnej: odlewy gipsowe, gorsety, rozciąganie itp.
 • W przypadku wyjątkowo progresywnych i niestabilnych skrzywień kręgosłupa, Metoda F.E.D. pozwala na zastosowanie poza właściwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, także systemów ortopedycznych, które uzupełniają i poprawiają jej statyczność.
 • W przypadku objawowych skrzywień kręgosłupa, stosowanie Metody F.E.D. zmniejsza objawy, szczególnie ból, sztywność, niestabilność, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Fakt ten pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego, które z drugiej strony jest nie skuteczne, jako że nie przeciwdziała przyczynie schorzenia.
 • Metoda F.E.D. odpowiednio wcześnie zastosowana, koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju, i pozwala ograniczyć konieczność chirurgii do przypadków wyjątkowych. W najgorszym razie ułatwia działanie chirurgowi, w przypadkach, które nie kwalifikują się do żadnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez ekspertów.

Metoda F.E.D. to kompleksowa metoda trójpłaszczyznowego oddziaływania przeciwko skrzywieniu kręgosłupa, a każdy zabieg składa się z trzech elementów:

 • przygotowania fizjoterapeutycznego do umieszczenia w urządzeniu F.E.D. (elektrostymulacja poprawiająca ukrwienie i dotlenienie tkanek oraz pobudzająca do pracy mięśnie poddane później terapii). Czas trwania: 15 min.
 • umieszczenie pacjenta w specjalnie skonstruowanym aparacie, w którym następuje odpowiednia elongacja, czyli wydłużenie kręgosłupa, unieruchomienie odpowiednich kręgów granicznych, lub szczytu skrzywienia kompensacyjnego, oraz nacisk na szczyt skrzywienia kręgosłupa z odpowiednio dobraną siłą i pod adekwatnym kątem. Ok. 30 min
 • ćwiczeń według specjalnego programu, opracowanego do potrzeb indywidualnego pacjenta, wykonywanych następnie w domu pod kontrolą rodzica. 30 min.